THỨC UỐNG | DRINKS


201. Cà Phê Sữa Nóng
Coffee with condensed milk $4.00

202. Cà Phê Đá
Coffee with ice $4.00

203. Cà Phê Sữa Đá
Filter coffee & condensed milk with ice $4.00

208. Nước Dừa Tươi
Fresh coconut juice $4.00

209. Nước Chanh Tươi
Fresh lemon juice $4.00

214. Soda Sữa Hột Gà
Soda with condensed milk & egg $5.00

216. Soda Chanh Muối
Soda with salted lime & ice $4.00

218. Sinh Tố Mãng Cầu
Sour sop milk shake $5.00

219. Sinh Tố Mít
Jack fruit milk shake $5.00

220. Sinh Tố Xoài
Mango milk shake $5.00

221. Sinh Tố Sầu Riêng
Durian milk shake $5.00

222. Sinh Tố Bơ
Avocado milk shake $5.00

223. Sinh Tố Dừa
Coconut milk shake $5.00

224. Sinh Tố Cà Rốt
Carrot milk shake $5.00

225. Sinh Tố Cà Chua
Tomato milk shake $5.00

226. Sinh Tố Dừa Đậu Xanh
Coconut & green bean milk shake $5.00

227. Sinh Tố Trái Dâu
Strawberry milk shake $5.00


TRÀ TRÂN CHÂU | BUBBLE TEA


301. Khoai Môn
Taro Juice: $4.50

Slushie: $5.00

302. Dưa Mọi Honey
Dew Juice: $4.50

Slushie: $5.00

303. Xoài
Mango Juice: $4.00

Slushie: $4.50

304. Trái Dâu
Strawberry Juice: $4.50

Slushie: $5.00

305. Chanh Dây
Passion Fruit Juice: $4.50

Slushie: $5.00

306. Dừa
Coconut Juice: $4.50

Slushie: $5.00

307. Dưa Hấu
Watermelon Juice: $4.50

Slushie: $5.00

308. Việt Quất
Blueberry Juice: $4.50

Slushie: $5.00

309. Đào
Peach Juice: $4.50

Slushie: $5.00

310. Thơm
Pineapple Juice: $4.50
Slushie: $5.00